Transregio

Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu

Cílem projektu je návrh a posouzení možností obnovy železničního spojení mezi ČR a Rakouskem na trase Brno - Hevlín - Laa an der Thaya – Wolkersdorf – Wien. Snahou je navýšení dopravní kapacity přeshraničního spojení pro osobní i nákladní dopravu, která je v časech dopravní špičky na hranici svých možností. Obnovení trati Hevlín – Laa an der Thaya přispěje významnou měrou k rozvoji dotčených regionů, vzniku nových pracovních příležitostí, rozvoji podnikatelských aktivit a rozvoji turistiky. Dalším přínosem bude vznik alternativní trasy v případě dopravních komplikací na trati Vídeň - Břeclav – Brno a v neposlední řadě optimalizace a redukce silniční nákladní dopravy jejím přesunem na železnici.

Video k realizaci projektu

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.