Projektový tým

Koordinátor projektu

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Oblast železniční dopravy

CDV je veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Vedle výzkumné činnosti, která je hlavní náplní práce, zpracovává projekty, služby, zakázky. Má zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle ISO 9001:2009 pro výzkumnou, vývojovou a technickou činnost. Zabývá se aplikovaným výzkumem a transformací jeho výsledků do praxe. Disponuje řadou odborníků, což umožňuje zpracovávat projekty výzkumu a vývoje, které komplexně postihují danou problematiku projektu. Oblast železniční dopravy se zabývá především problematikou související s železniční dopravou.

Web: www.cdv.cz
Mail: jan.perutka@cdv.cz, jirina.vesela@cdv.cz
Tel.: +420 541 641 754, +420 541 641 718

Partneři projektu

Fachhochschule St. Pölten, Department Bahntechnologie und Mobilität

Na katedře železniční techniky a mobility na Univerzitě aplikovaných věd St. Pölten se vzdělávají budoucí inženýři pro železniční sektor. Oddělení je pod dohledem Prof. (FH) Dipl.-Ing. Otfrieda Knolla, EURAIL-ING, který je také konzultantem pro místní úřady a železniční společnosti, stejně jako pro různé programy a projekty. Součástí katedry je Institut pro výzkum integrované mobility Carla Rittera von Ghega. Zde jsou řešeny projety výzkumu a vývoje v oblasti železniční techniky a mobility (s podílem za více než 1 milion EUR), z nichž Institut vedl projektové řízení 11 projektů. Vedoucím institutu je Prof (FH) DI (FH) DI Frank Michelberger, EURAIL-ING, který má více než 12 leté zkušenosti z výzkumu v oblasti mobility, je rovněž recenzent pro různé programy a konference (COST, H2020, Euro Stars, Transport Research Arena) a pravidelně reprezentuje Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií v evropské skupině pro železniční dopravu European Rail Research Advisory Group (ERRAC).

Web: www.fhstp.ac.at/en
Mail: thomas.preslmayr@fhstp.ac.at


VUT Brno, Fakulta stavební

Fakulta stavební VUT v Brně má bohaté zkušenosti s řešením výzkumu projektů základního i aplikovaného výzkumu, podporovaného z různých výzkumných programů i ve spolupráci s podniky formou smluvního výzkumu. Řešitelské pracoviště „Ústav železničních konstrukcí a staveb“ má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních projektů zejména v oblasti vývoje železniční infrastruktury. K významným projektům aplikovaného výzkumu patří projekty podporované Technologickou agenturou ČR, např. TA01031173 „Pražce s pružnou ložnou plochou“, TA01031297 „Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružení“. V současné době se jedná zejména o projekt centra kompetence TE01020168 „Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)“, kde pracoviště garantuje oblast zaměřenou na progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury a projekt Shift2Rail „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE).

Web: www.vutbr.cz
Mail: plasek.o@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 320

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.