Zámky

Benediktinský klášter (Rajhrad)

Ústřední budovou kláštera je chrám sv. Petra a Pavla, který stojí na místě původního románského chrámu. Byl vysvěcen v roce 1739. V roce 1942 se při opravě kláštera zřítily věže chrámu, současná úprava je v podstatě provizorní. Vnitřek chrámu je jednolodní, klenba je zaklenuta do čtyř kopulí.

V areálu kláštera se také nachází Památník národního písemnictví.

Klášter se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od ŽST Rajhrad na trati 250 Havl. Brod – Brno – Břeclav – Kúty.

http://www.rajhrad.benediktini.cz/zivot.html

Benediktinský klášter (Rajhrad) 01
Benediktinský klášter (Rajhrad) 02
Benediktinský klášter (Rajhrad) 03

Hrad Bítov

Hrad Bítov je jedním z našich největších a nejstarších hradů. Nachází se nedaleko soutoku řeky Dyje s řekou Želetavkou, na skále nad Vranovskou přehradou. Vznikl na místě slovanského hradiště z doby Velkomoravské říše. V interiéru hradu lze vidět sbírku preparovaných psů a koček barona Haase z Hasenfelsu.

Hrad leží ve stejné vzdálenosti 17,2 km od ŽST Blížkovice na trati č. 241 Znojmo – Okříšky.

https://www.hrad-bitov.cz/cs

Hrad Bítov 01
Hrad Bítov 02
Hrad Bítov 03

Děvičky

Zříceniny, které se nacházejí v Pavlovských vrších. Sirotčí hrádek, zvaný též Rassenstein, je jednou z nejkrásnějších hradních zřícenin u nás. Dívčí hrady jsou zříceniny gotického hradu, které se také nazývají Děvičky nebo Maidenburg. Hrad byl postaven ve 13. století.

Zříceniny se nacházejí 7,3 km od ŽST Popice, popř. 15,3 km od ŽST Šakvice na trati č. 250 Havl. Brod – Brno – Břeclav – Kúty.

Děvičky 01
Děvičky 02
Děvičky 03

Hrad a zámek Dolní Kounice

Opevněný renesanční zámek se tyčí nad pravým břehem řeky Jihlavy nad městem Dolní Kounice. Mohutný komplex hradu a zámku tvoří nejvýraznější dominantu města. Goticko-renesanční hrad a zámek patří mezi nejvýznamnější historické stavby České republiky. Pod zámkem se nachází nejvýznamnější památka v okolí – zřícenina gotického kláštera Rosa Coeli.

Obě památky se nacházejí přibližně 8 km od ŽST Moravské Bránice na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice.

https://www.zamekkounice.cz/

Hrad a zámek Dolní Kounice 01
Hrad a zámek Dolní Kounice 02
Hrad a zámek Dolní Kounice 03

Ivančice

V Ivančicích se narodil malíř Alfons Mucha a herec Vladimír Menšík, které zde dnes mají své stálé expozice. Nejvýznamnější stavbou ivančického náměstí je Pírkův dům z počátku 17. století, Fraušauerův dům z konce 16. století a arkýřová budova bývalé radnice z roku 1544. Dominantou Ivančic pak zůstává gotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, zmiňovaný již v roce 1239. Upomínkou na silné židovské ghetto je hřbitov s nejstarším náhrobkem z roku 1552. Náměstí Ivančic dominuje gotický kostel s hranolovou věží, zdobí je barokní mariánské sousoší z r. 1726 a kašna se soškou sv. Floriána. Mezi historickými domy vyniká Dům pánů z Lipé - renesanční palác (dnes sídlo radnice). V místní části Řeznovice se nachází románský kostel sv. Petra a Pavla z roku 1160.

V místní části Alexovice se nachází přírodní památka Pekárka - jedná se o zaoblené slepencové svahy s výskytem teplomilných společenstev. Z technických zajímavostí je třeba zmínit Ivančický viadukt - torzo původního viaduktu přes údolí řeky Jihlavy z roku 1870.

Městem prochází trať č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice.

https://ivancice.cz/

Ivančice 01
Ivančice 02
Ivančice 03

Mikulov

Mikulov je městem s vinařskou tradicí a řadou významných turistických cílů. Jednou z výrazných dominant jižní Moravy je mikulovský zámek, stojící na Zámeckém vrchu v malebné krajině pod Pavlovskými vrchy při staré obchodní cestě. Dalšími je např. Dietrichsteinská hrobka nebo kostel svatého Šebestiána na Svatém kopečku. V blízkém okolí, v jižní části Pálavy, lze navštívit také jeskynní systém na Turoldu s délkou podzemních prostor přes 1 km.

Město Mikulov se nachází na trati č. 246 Břeclav – Znojmo.

www.mikulov.cz

Mikulov 01
Mikulov 02
Mikulov 03

Zámek Miroslav

Zámek byl údajně vybudován kolem roku 912 jako vodní tvrz, první písemná zmínka však pochází až z roku 1387. Tvrz byla přebudována na gotický hrad chráněný vodním příkopem. K největším změnám došlo v první polovině 16. století, kdy byl hrad změněn v podstatě do dnešní podoby renesančního zámku. Po roce 1945 získal zámek do správy Městský národní výbor, který jej využíval například jako muzeum nebo různá ubytovací zařízení. Od počátku 90. let je zámek majetkem města.

Zámek leží ve vzdálenosti 6,7 km od ŽST Miroslav na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice.

https://www.miroslavskyzamek.cz/o-zamku/ds-50

Zámek Miroslav 01
Zámek Miroslav 02
Zámek Miroslav 03

Moravský Krumlov

Historické městské centrum bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Bohatou historii má především zdejší zámek, který však v současnosti není přístupný veřejnosti. Od srpna 2020 by zde opět měla být vystavena Slovanská epopej Alfonze Muchy. Krásnou procházku však nabízí nádherný zámecký park, který má rozlohu 12 hektarů. Ze sakrálních staveb jsou nejvýznamnějšími farní kostel Všech svatých, klášter s kostelem sv. Bartoloměje či poutní kaple sv. Floriána. Důležitou památkou je také židovský hřbitov s dochovanými náhrobky ze 17. století. Nejcennější stavbou na náměstí je tzv. Knížecí dům. V blízkosti kostela Všech svatých je zbudována Lichtenštejnská hrobka. Z technických zajímavostí je nejvýznamnější 80 m dlouhý Černý tunel z 18. století.

Město leží na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice.

https://www.mkrumlov.cz/

Moravský Krumlov 01
Moravský Krumlov 02
Moravský Krumlov 03
Moravský Krumlov 04

Rotunda svatého Oldřicha (Hrádek)

Románská rotunda se nachází v obci Hrádek u Znojma. Rotunda pochází cca z roku 1046 a souvisí se staroslovanským hradem stojícím v její blízkosti. Dnes stojí vedle rotundy barokní kostel sv. Petra a Pavla. Rotunda byla dlouhou dobu používána jako kostnice a Boží hrob.

Rotunda leží cca 7,5 km od ŽST Božice na trati č. 246 Břeclav - Znojmo.

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/985/rotunda-sv.-oldricha-v-hradku/

Rotunda svatého Oldřicha (Hrádek) 01
Rotunda svatého Oldřicha (Hrádek) 02
Rotunda svatého Oldřicha (Hrádek) 03

Zřícenina hradu Templštejn (Dukovany)

Zakladatelem hradu byl rytířská řád Rytíři templu neboli Templáři. Kdy a za jakých okolností Templštejn zanikl, není známo. Na konci 19. století byly při výkopech nalezeny spálené trámy a lidské kosti. Z toho se soudí, že hrad zanikl po požáru v polovině 16. století. Vzhledem k blízkosti dalšího velkého sídla – zámku v Moravském Krumlově a událostem třicetileté války, nebyl již hrad obnoven a stal se trvalou součástí moravskokrumlovského lichtenštejnského panství. Již jako zřícenina byl ještě využíván loupeživými tlupami v 16. a 17. století.

Zříceninu nalezneme 17,3 km od ŽST Moravský Krumlov a 19,4 km od ŽST Moravské Bránice na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice.

http://www.templstejn.cz/hrad-templstejn/historie-hradu/

Zřícenina hradu Templštejn (Dukovany) 01
Zřícenina hradu Templštejn (Dukovany) 02
Zřícenina hradu Templštejn (Dukovany) 03

Zámek Bohutice

Zámek se nachází centru obce Bohutice a je obklopen parkem o rozloze cca půl hektaru. Zámek byl vystavěn ve 14. století v podobě tvrze. Současná tvář zámku vznikla na přelomu 16. a 17. století, což dokládá podoba zámecké trojpodlažní arkádové renesanční pavlače o celkem pěti, horizontálně na sebe v celkem třech podlažích navazujících polích, členěných v přízemí kamennými hranolovými pilíři, v 1. a 2. patře pak toskánskými sloupky. V 60. letech 18. století provedli Jezuité přístavbu zámku. Součástí rezidence byla již od poslední třetiny 17. stol. kaple sv. archanděla Michaela s trojicí oltářů, umístěná v přízemí renesančního křídla. V zámku je přístupná expozice Křížové cesty - unikátní série soch v životní velikosti, která vypráví Ježíšův příběh od okamžiku odsouzení Pilátem Pontským až po jeho uložení do hrobu.

Zámek se nachází cca 700 m od ŽST Bohutice na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice.

http://www.bohutice.cz/index.php/pametihodnosti-a-zajimavosti/zamek

Zámek Bohutice 01
Zámek Bohutice 02

Zámek Vranov nad Dyjí

rozsáhlý zámek na skále nad stejnojmenným městečkem tvoří jednu z nejvýznamnějších dominant okolí Vranovské přehrady. Barokní zámek patří k nejhodnotnějším světským stavbám středoevropského baroka. Zámek je národní kulturní památkou.

lokace 8,2 km od železniční stanice Šumná, na trati č. 241 Znojmo – Okříšky.

https://www.zamek-vranov.cz/cs

Zámek Vranov nad Dyjí 01
Zámek Vranov nad Dyjí 02
Zámek Vranov nad Dyjí 03

Znojmo

Znojmo je druhým největším městem Jihomoravského kraje. Město má nejdelší systém podzemních chodeb v ČR a k tomu řadu památek. Např. rotundu svaté Kateřiny, zámek a celé znojemské staré město se zachovanými městskými hradbami je chráněno jako městská památková rezervace. Součástí městských hradeb je také Psí věž se zachovaným původním zubořezem. Známá je také vinařská tradice města, korunovaná každoročním Znojemským vinobraním.

Městem prochází tratě č. 246 Břeclav – Znojmo, č. 248 Znojmo – Retz – (Wien) a č. 241 Znojmo – Okříšky.

www.znojmocity.cz

Znojmo 01
Znojmo 02
Znojmo 03
Znojmo 04

Lednicko-Valtický areál

Komplex zahrnující vedle zámků v Lednici a ve Valticích také řadu drobných staveb zakomponovaných do rozsáhlého anglického parku, je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Obce Valtice a Lednice jsou spojeny Bezručovou alejí z roku 1715, dále sem spadá obec Hlohovec  a další významné krajinotvorné celky, jako uměle vysázený Boří les a Lednické rybníky. Areál zahrnuje také lužní les při řece Dyji kolem Břeclavi.

Z památek jsou součástí areálu např. zámek Lednice, zámek Valtice, Janův hrad a zámeček Pohansko, ve kterém je umístěno muzeum.

V areálu se nachází ŽST Valtice na trati 246 Břeclav – Znojmo a Boří les na trati 246 Břeclav – Znojmo a 253 Břeclav – Lednice. Přímo v areálu nalezneme ŽST Lednice a Charvátská Nová Ves na trati 253 Břeclav – Lednice. V blízkosti Lednicko – Valtického areálu se nachází ŽST Břeclav, Ladná a Podivín na trati č. 252 - (Brno) – Vranovice – Kúty a č. 253 Břeclav – Lednice. Na trati 253 se také nachází ŽST Poštorná.

www.znojmocity.cz

Lednicko-Valtický areál 01
Lednicko-Valtický areál 02
Lednicko-Valtický areál 03

Zámecký park Miroslavské Knínice

První písemná zmínka o tvrzi je z konce 14. století. V první polovině 17. stol. byla tvrz přeměněna v zámeček, který byl počátkem 19. stol. přestavěn do současné podoby. V té době vznikl také anglický park u zámečku. Zámeček slouží od roku 1947 obci, není veřejně přístupný. Lze si ale projít krásný zámecký park s kostelíkem sv. Mikuláše a veřejným koupalištěm.

Zámeček se nachází ve vzdálenosti 4,5 km od ŽST Bohutice na trati č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice - Ivančice

Zámecký park Miroslavské Knínice 01
Zámecký park Miroslavské Knínice 02
Zámecký park Miroslavské Knínice 03

Zámek Rosice

Renesanční zámek Rosice stojí na okraji města na kopci nad soutokem Bobravy s Říčanským potokem. Rosický zámek byl vybudován přestavbou gotického hradu, který měl převážně obranný charakter, na přelomu 16. - 17. století.

Zámek se nachází ve vzdálenosti cca 900 m od ŽST Rosice u Brna na trati č. 240 Brno – Jihlava.

http://zamek.rosice.cz/

Zámek Rosice 01
Zámek Rosice 02
Zámek Rosice 03
Zámek Rosice 04
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.