Další cíle

Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou

V Hrušovanech nad Jevišovkou se nachází se jeden ze sedmi cukrovarů v ČR. Společnost Moravskoslezské cukrovary byla založena v roce 1994, jediným akcionářem je Rakouská společnost Agrana. Cukrovar v Hrušovanech zaměstnával v roce 2016 356 osob. Ve stejném roce zpracoval 1,2 mil. tun řepy cukrovky, z níž vyrobil 194 000 tun cukru. Řepa se do cukrovaru sváží od desítek dodavatelů, přičemž pouze 30 % cukrové řepy ke zpracování je dovezeno po železnici. Velká nákladní vozidla jsou velkou zátěží pro životní prostředí i silniční infrastrukturu v oblasti, proto by bylo žádoucí část této přepravy převést na železnici.

Zdroje:
Hůlová Vanda: Vliv pěstování cukrové řepy a výroby cukru na krajinu mikroregionu Hrušovanska, diplomová práce

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/cukrovar-cukr-repa-vyroba-hrusovany-moravskoslezske-cukrovary.A191227_105411_brno-zpravy_mos1
https://www.w4t.cz/moravskoslezske-cukrovary-vykazaly-za-minuly-rok-zisk-pres-304-milionu-korun-59535/

Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou 01
Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou 02
Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou 03
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.